สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเอง

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเอง

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่า เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัลการใช้งาน

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างกว้างขวาง ในทุกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ เป้าประสงค์สำคัญของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ เป็นต้นว่า

การพิสูจน์ร่างกาย โดยอาศัยแนวทางที่ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดมีความแตกต่างกัน

การทดแทนการใช้บัตร ได้แก่ บัตร ATM, Credit card, Smart cardวิถีทางดำเนินการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

จุดหลักของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณภาพสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีดข่วน, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm แบบพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่แม่นยำสูงสุด

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไร้ปมปัญหาบันทึกลายนิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนมาก

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับปริมาณผู้ใช้งานได้มากสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ต่ำลง

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือได้รวดเร็ว หนักแน่น ไม่รวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ

(Fast recognition ( Verification time/identification time)กรรมวิธีการปฏิบัติงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 1.วิเคราะห์รูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ

หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 2.สกัดภาพกับเก็บสำรองสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือว่า 0,1

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ สัดส่วนข้อมูลน้อยลงด้วย

หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 4.บ่งชี้จุดที่ เป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นโป่งหรือขอบ(ridge)

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 5.ดึงจุดที่เป็น ลักษณะเฉพาะทั้งสิ้นออกมา

การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 6.ตรวจลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ